Ubezpieczenia

Uwaga, TU Europa chce ubezpieczyć Twojego smartfona.

pixabay.com
Uwaga, TU Europa chce ubezpieczyć Twojego smartfona.

Jakiś czas temu analizowałem raport Rzecznika Finansowego na temat ubezpieczeń sprzętu elektronicznego. Jeden z wniosków sformułowanych w raporcie brzmiał: „branża ma w ofercie potencjalnie pożyteczne ubezpieczenie, ale przez sposób jego sprzedaży i konstrukcję po raz kolejny traci wizerunkowo”.

W raporcie znalazło się również zestawienie firm, na które najczęściej skarżyli się klienci. Na podium znalazła się między innymi TU Europa, która ogłosiła niedawno, że będzie ubezpieczała wyświetlacze smartfonów i tabletów Klientów sieci Neonet. Zajrzałem na stronę internetową Neonet i przy próbie zakupu jakiegoś smartfona nie było możliwości skorzystania z ubezpieczenia od Europy. Wnioskuję więc, że będzie ono dystrybuowane w sklepach stacjonarnych ( przesłałem zapytania na adres mailowy podany na stronie sklepu, ale nikt nie raczył odpowiedzieć. Pytanie pozostawione na facebooku Neonetu najpierw pozostało bez odpowiedzi, a później zostało usunięte). Mając w pamięci zarzuty Rzecznika Finansowego do tego typu produktów, spojrzałem na warunki ubezpieczenia.

Produkt nazywa się „NEONET ochrona wyświetlacza”, a jego OWU znajduje się tutaj. Ubezpieczenie występuje w trzech wariantach, których ceny, zgodnie z komunikatem TU Europy, wyglądają następująco:

 • Wariant 1 – 99 zł za rok, zakres: ochrona wyświetlacza,
 • Wariant 2 – 119 zł za rok, zakres: ochrona wyświetlacza oraz ochrona na wypadek zalania telefonu,
 • Wariant 3 – 139 zł za rok, zakres: ochrona wyświetlacza oraz ochrona na wypadek zalania i kradzieży telefonu.

Do powyższych kosztów ubezpieczenia, w niektórych przypadkach trzeba będzie jeszcze doliczyć udział własny w szkodzie, ale o tym nieco dalej. Rozszerzenie powyższego komunikatu znajduje się w OWU.

 • Wariant 1 obejmuje przypadkowe uszkodzenie i dewastację ( ubezpieczony jest tylko wyświetlacz),
 • Wariant 2 obejmuje powyższe oraz zalanie i tutaj przedmiotem ubezpieczenia jest już urządzenie, a nie tylko wyświetlacz,
 • Wariant 3 to zakres jak powyżej oraz dodatkowo kradzież z włamaniem oraz rabunek.

I teraz trzeba zwrócić uwagę na definicję przypadkowego uszkodzenia.

Przypadkowe uszkodzenie

tueuropa.pl

Kluczowe jest tutaj sformułowanie „niemożliwe do przewidzenia zdarzenie zewnętrzne”. Taka konstrukcja stanowi połączenie dwóch praktyk, kwestionowanych przez Rzecznika Finansowego w przywołanym raporcie.

W kontekście „zdarzenia zewnętrznego” Rzecznik w taki sposób skomentował stosowanie tego typu zapisów:

„Należy podkreślić, że stosownie do art. 15 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej umowa ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, a także inne wzorce umowne muszą być formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Jednocześnie należy stwierdzić, że w przypadku gdy wskazane wymogi nie zostaną spełnione, przepisy prawa przewidują daleko idące konsekwencje. Jak bowiem wynika z art. 15 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, postanowienia sformułowane w sposób niejednoznaczny muszą być interpretować na korzyść ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Należy podkreślić, że wprowadzenie przez ustawodawcę przytoczonych unormowań niewątpliwie ma spowodować, aby treść postanowień umowy ubezpieczenia i o.w.u. była formułowana przez zakład ubezpieczeń jednoznacznie i w taki sposób, aby każda ze stron umowy ubezpieczenia odbierała jednakowo treść i sens poszczególnych zapisów.”

Jeśli zaś chodzi o „niemożliwe do przewidzenia zdarzenie”, to tutaj przywołam jedno z ciekawszych stwierdzeń z raportu:

„(…) Rzecznik zauważył, że gdyby sama możliwość przewidzenia zajścia zdarzenia uzasadniała wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, oznaczałoby to, że żadne uszkodzenie nie mogłoby zostać uznane za przypadkowe. Gdyby bowiem konsument nie przewidywał możliwości przypadkowego uszkodzenia, to w ogóle nie zawierałby umowy ubezpieczenia. Wydaje się oczywiste, że umowę ubezpieczenia zawiera się w związku z istniejącym ryzykiem przyszłym i niepewnym. Nie można zawrzeć umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka, które nie może się ziścić, tudzież w zakresie ryzyka, którego zajście jest pewne. Taka umowa byłaby nieważna z mocy prawa. Zatem podnoszenie, jako argument wykazujący brak istnienia odpowiedzialności ubezpieczyciela, że można było ryzyko przewidzieć, wydaje się pozbawione istotnego sensu, gdyż (zważywszy, że każde ryzyko da się przewidzieć, skoro granice wyobraźni są nieskończone) pokazuje, iż w ocenie twórcy umowy ubezpieczenia jest ona skonstruowana tak, aby nigdy nie powstał obowiązek zapłaty odszkodowania.”

To tak na marginesie, gdybyście spotkali się z podobnym stwierdzeniem jako uzasadnieniem odmowy wypłacenia świadczenia przez ubezpieczyciela.

Ważne jest również to, co przez ubezpieczyciela traktowane jest jako urządzenie.

TU Europa urządzenie

tueuropa.pl

Nie jest nim, jak widać, urządzenie pochodzące z ekspozycji. W kontekście pojawiającego się odniesienia do nowego telefonu lub tabletu, otrzymanego w ramach gwarancji producenta lub rękojmi sprzedawcy, to, zgodnie z OWU, warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową nowego wyświetlacza lub urządzenia jest powiadomienie o tym fakcie ubezpieczyciela drogą elektroniczną, na adres neonetlcd@tueuropa.pl lub pisemnie na adres ubezpieczyciela, w terminie 30 od dnia wymiany urządzenia. Poniżej również dodatkowy wymogi związane ze zgłoszeniem

TU Europa zgłoszenie wymiany

/tueuropa.pl

Wróćmy do zakresu ubezpieczenia…

Przypadkowe uszkodzenie oraz dewastacja obejmuje:

 • organizację i pokrycie kosztów transportu urządzenia na terytorium RP do punktu serwisowego i z powrotem oraz pokrycie kosztów naprawy,
 • w przypadku szkody całkowitej (definicja poniżej) ubezpieczenie obejmuje wymianę wyświetlacza, a jeżeli nie jest to możliwe, wydanie vouchera na zakupy w sieci Neonet, o wartości sumy ubezpieczenia, lub wydanie nowego urządzenia, którego koszt mieści się w sumie ubezpieczenia, ale uwaga, z uwzględnieniem poniesionych kosztów transportu oraz udziału własnego, który wynosi 49 zł.
TU Europa udział własny

tueuropa.pl

W przypadku zalania, kradzieży z włamaniem oraz rabunku, zakres ubezpieczenia jest podobny jak dla przypadkowego uszkodzenia oraz dewastacji i obejmuje:

 • tak, jak powyżej, organizację i pokrycie kosztów transportu, oraz
 • w przypadku szkody całkowitej, wydanie nowego urządzenia za pośrednictwem sieci sprzedaży Neonet, którego koszt nabycia mieści się w sumie ubezpieczenia, a jeżeli nie jest to możliwe, wydanie vouchera na zakupy w Neonecie do wysokości sumy ubezpieczenia, z uwzględnieniem poniesionych kosztów transportu, dotychczas zrealizowanych kosztów transportu oraz udziału własnego.

To, co już teraz wiadomo na temat ubezpieczenia, to fakt, że w przypadku szkody całkowitej, ubezpieczenia nigdy nie pokryje szkody w całości (zawsze pomniejszone będzie co najmniej o koszt transportu i udział własny ubezpieczonego).

Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych zdarzeń wyglądają następująco:

 • w zakresie przypadkowego uszkodzenia i dewastacji jest to 600 zł dla telefonów komórkowych oraz 800 zł dla tabletów. Ale uwaga: w całym okresie ubezpieczenia (12 miesięcy) istnieje limit świadczeń wynoszący 1. Oznacza to, że tyle właśnie napraw związanych z uszkodzeniem i dewastacją może być wykonanych w okresie ubezpieczenia, nawet, jeżeli koszt takiej naprawy będzie niższy niż suma ubezpieczenia.
Suma uszkodzenia

tueuropa.pl

 • w zakresie zalania, kradzieży z włamaniem i rabunku suma ubezpieczenia równa jest cenie zakupu.
tueuropa.pl

tueuropa.pl

Polecam również lekturze wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Większość z nich trzeba chyba uznać za standardowe, ale np. odpowiedzialność dotycząca ochrony wyświetlacza jest wyłączona w przypadku szkód powstałych w trakcie udziału w imprezach masowych, koncertach, wydarzeniach sportowych, co jest dość istotnym według mnie wyłączeniem.

Ochrona nie obejmuje również szkód powstałych w wyniku ognia i innych żywiołów, a także będących następstwem oddziaływania na wyświetlacz zewnętrznych czynników termicznych, chemicznych, cieczy, wilgoci, nadmiernego ciśnienia, promieniowania, wibracji, wybuchu. Biorąc pod uwagę te wyłączenia oraz to, że wyświetlacz powinien być uszkodzony w wyniku działania „zdarzenia zewnętrznego” to niewiele tych zdarzeń zewnętrznych już pozostaje.

Zarówno ochrona wyświetlacza jak i ubezpieczenia urządzenia nie obejmuje uszkodzeń powstałych w trakcie transportu urządzenia przez kurierów, operatorów pocztowych i innych świadczących usługę transportu przesyłek. Podobnie, objęte ochroną nie są uszkodzenia o charakterze estetycznym.

A i jeszcze jedna kwestia. Pojawia się na końcu, ale dotyczy odstępienia od zawartej umowy ubezpieczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać w formie elektronicznej. Jeżeli jednak podczas zawierania umowy ubezpieczenia nie podano adresu email, możliwość taka uwarunkowana jest wcześniejszym zarejestrowaniem adresu ubezpieczającego podczas rozmowy telefonicznej. Nie znam tutaj praktyki ubezpieczyciela. Jeżeli po otrzymaniu takiego odstąpienia z nieznanego sobie adresu email powiadamia o tym fakcie nadawcę to ok. Jeżeli jednak pozostawia taką informację bez jakiejkolwiek odpowiedzi, to kolejny przykład cwaniactwa i próby uniknięcia nieprzyjemnych dla siebie zdarzeń.

Jeżeli więc sprzedawca Neonetu zaproponuje Ci dodatkowe ubezpieczenie od TU Europa, to miej na uwadze ten tekst oraz raport Rzecznika Finansowego. Ten drugi przyda się również w sytuacji, gdy ubezpieczenie, to albo podobne, już masz, i pojawi się problem z uznaniem wniosku o wypłatę świadczenia.

Click to add a comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ubezpieczenia

More in Ubezpieczenia

glowna

Kasa wraca w Link4.

FinronMaj 4, 2017
glowna

Ubezpieczenie roweru z Tesco od Link4. Ile jest warte?

FinronMarzec 31, 2017
glowna

JuniorGo – nie daj się oskubać.

FinronMarzec 22, 2017

Footer

Copyrights 2015. All rights reserved

Copyright © 2014 Top News Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.