Ubezpieczenia

Ubezpieczenie roweru z Tesco od Link4. Ile jest warte?

pixabay.com
Ubezpieczenie roweru z Tesco od Link4. Ile jest warte?

Tesco twierdzi, że”aż 94% z nas wsiada na rower wraz z nadejściem wiosny. Jednocześnie tylko 20% Polaków wykupiło kiedykolwiek ubezpieczenie OC lub NNW dla rowerzystów.” Jak wiadomo wiosna już się zameldowała, więc pewnie większość z Was przemieszcza się przy użyciu rowerów. I z dużym prawdopodobieństwem, jeśli wierzyć w wyniki tych badań, nie posiadacie ubezpieczenia OC ani NNW.

Z tego też powodu, po raz drugi, we współpracy z Link4, Tesco oferuje ubezpieczenie od kradzieży rowerów sprzedawanych w okresie od 16 lutego do 31 października 2017 lub do wyczerpania asortymentu rowerów. Tak, to nie pomyłka, w związku z tym, że nie masz OC i NNW, Tesco proponuje Ci ubezpieczenie od kradzieży roweru :) To oczywiście lekka złośliwość z mojej strony pod adresem Tesco, bo w dalszej części komunikatu jest mowa również o możliwości zakupienia dodatkowo OC i NNW rowerzysty, ale osobie która redagowała komunikat serdecznie gratuluję. Jeżeli kiedyś stwierdzi, że przydałoby Jej się OC rowerzysty, to zachęcam do zakupienia ubezpieczenia od kradzieży roweru.

komunikat Tesco

tesco-polska.pl

Od razu małe zastrzeżenie: zgodnie z regulaminem promocji, objęte nią są wszystkie roweru „z wyłączeniem rowerków biegowych oraz rowerków trzykołowych dla dzieci”. Wspomniany regulamin określa również, które sklepy Tesco uczestniczą w promocji.

Ubezpieczenie zwane jest darmowym choć oczywiście takim nie jest. Zgodnie z kartą produktu ubezpieczenia składkę ubezpieczeniową opłaca Tesco jako ubezpieczający. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że składka ta jest wliczona w cenę roweru. Ale nie czepiajmy się. Produkt jest prosty, co nie oznacza, że chroni w pełni od tego, od czego ma chronić. Co do zasady, zgodnie z OWU, ubezpieczenie chroni przed szkodami wynikłymi z kradzieży z włamaniem i kradzieży zwykłej.

Ochrona

tesco.pl

Wszystkie lokalizacje wymienione w kontekście kradzieży z włamaniem mają oczywiście swoje definicje. Ja zwróciłem uwagę na dwa szczegóły. Zarówno budynek gospodarczy jak i pomieszczenie przynależne mieszczą się w definicji OWU o ile „służą do wyłącznego użytku osób zamieszkujących w mieszkaniu bądź domu jednorodzinnym”. Rower nie jest więc chroniony we wszelkiego rodzaju powierzchniach wspólnych nieruchomości.

powierzchnia wspólna

tesco.pl

Wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela jest w sumie pięć. Trzy z nich to standard, czyli umyślne działania, rażące niedbalstwo i działania wojenne. Wiadomo. Dwa dodatkowe to już inna kategoria, wymagająca chwili uwagi.

Ubezpieczenie rabunek

tesco.pl

Wyłączenie związane z pozostawieniem niezabezpieczonego roweru to raczej rzecz oczywista. W kontekście rabunku jest jednak ciekawostka. Ochroną nie jest objęta szkoda wynikająca bezpośrednio z rabunku, ale jak najbardziej objęta ochroną jest szkoda wynikająca z kradzieży w włamaniem, do której to zalicza się otwarcie zabezpieczeń zamkniętych pomieszczeń wspomnianych nieco wyżej, jeżeli klucze do nich rabuś zdobył w wyniku rabunku. Czyli jeżeli mają Ci kraść rower, to lepiej żeby nie było to wynikiem rabunku tegoż roweru, tylko klucza do pomieszczenia, w którym trzymasz rower. Jeżeli jest to mieszkanie, to tutaj pojawia się znakomita okazja sprzedażowa dla agentów Link 4 na sprzedaż ubezpieczenia mieszkania :)

Jeżeli kradzież roweru odbyła się zgodnie z wymogami OWU, świadczenie na jakie można liczyć pojawia się w dwóch wariantach:

odszkodowanie

tesco.pl

Wspomniana suma ubezpieczenia jest równa cenie roweru w dniu zakupu.

Suma ubezpieczenia

tesco.pl

Cena roweru wskazana musi być w dowodzie zakupu, za który uznawany jest wyłącznie paragon bądź faktura. Co gorsze, kopia dowodu zakupu jest jednym z dokumentów wymaganych w ramach postępowania po wystąpieniu szkody. Praktyka słaba i tylko, w mojej ocenie, utwierdzająca stereotyp ubezpieczyciela-cwaniaka, który szuka sposobów na niewypłacanie świadczenia. Nie widzę bowiem żadnego logicznego uzasadnienia dla wymagania kopii dowodu zakupu wykonanego w sklepie, w którym sprzedawane jest ubezpieczenie.

Wymagania dotyczące samego dowodu zakupu również ewidentnie świadczą w mojej ocenie o tym, że ubezpieczyciel liczy na to, że ten dowód się nie znajdzie, albo przynajmniej będzie w stanie dalekim od doskonałości. A wystarczyłoby po prostu przy zakupie roweru upoważnić Tesco do wydania jakiegoś świstka papieru, który pełniłby rolę dowodu zakupu, albo wysłać coś podobnego na maila (tyle ostatnio mówi się o innowacyjnych usługach, fintechach i innych ściemach).

dowód zakupu

tesco.pl

Również samo ograniczenie w kwestii dowodzenia faktu zakupu, do uznawania wyłącznie paragonu oraz faktury jest wątkiem bardzo ciekawym. Konieczność posiadania paragonu w sytuacji chęci złożenia reklamacji jest chyba problemem dość często spotykanym w kontekście sprzedaży. Krótki reaserch w tej kwestii daje jednoznaczną odpowiedź, że sprzedawca nie ma prawa żądać przedstawienia wyłącznie paragonu jako dowodu zakupu. Mogą to być inne materiały jak choćby zdjęcie paragonu, potwierdzenie płatności kartą czy nawet zeznania świadka. Czy podobnie rzecz ma się w przypadku ubezpieczeń? Zapytałem o to Rzecznika Finansowego (odpowiedź opublikuję jak tylko ją otrzymam), a swoimi wątpliwościami podzieliłem się również z rzecznikiem prasowym Link4. Oto odpowiedź jaką otrzymałem (z pominięciem jednego, nieistotnego fragmentu):

„Zapisy rozdziału VII. POSTĘPOWANIE W RAZIE SZKODY zawarte w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Roweru od Kradzieży mają charakter instrukcyjny, wskazując jakie czynności należy wykonać w razie zaistnienia szkody. Zapisy te nie ustanawiają wyłączeń odpowiedzialności.(…)

Nie ma w OWU zapisanego wymogu przedstawienia oryginału dowodu zakupu, ani też nie zostało wskazane, w jaki sposób miałaby być zrobiona jego kopia (zdjęcie paragonu, jeżeli jest czytelne, jest też akceptowalne).

Jednocześnie należy podkreślić, że przywołane zapisy OWU maja charakter instrukcyjny i wskazują w jaki sposób należy postępować, aby likwidacja szkody przebiegła najsprawniej. Niewywiązanie się przez Ubezpieczonego z opisanych obowiązków nie rodzi automatycznie sankcji w postaci odmowy wypłaty odszkodowania (chyba, że jest to wyraźnie w OWU lub kodeksie cywilnym wskazane, jak np. w przypadku niedochowania terminu na zgłoszenie szkody z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, o ile późniejsze zgłoszenie miało wpływ na możliwość ustalenia przez Link4 czasu, przebiegu i okoliczności zdarzenia lub jego skutków oraz rozmiarów szkody). Ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania następuje zarówno na podstawie informacji i dokumentów przedłożonych przez Ubezpieczonego, jak i dokumentów i dowodów zebranych bezpośrednio przez Link4. Jeżeli zatem dokumenty dostarczone przez Ubezpieczonego, nawet jeżeli będą inne niż wskazane w instrukcyjnych zapisach OWU, w połączeniu z informacjami i dokumentami uzyskanymi samodzielnie przez Link4 pozwalają na stwierdzenie, czy składający roszczenie spełnia wszystkie warunki, od których zależy prawo do odszkodowania w ramach ubezpieczenia rowerów od kradzieży, Link4 takie odszkodowanie wypłaci.

Konstrukcja ubezpieczenia rowerów od kradzieży w Link4 nie przewiduje wydawania Ubezpieczonym polis potwierdzających przystąpienie do ubezpieczenia. Ubezpieczonym jest każda osoba, która w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia grupowego nabyła nowy rower w placówce handlowej działającej pod marką Tesco na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się już w dniu zakupu roweru przez Ubezpieczonego, pod warunkiem przekazania Link4 przez Tesco numeru transakcji zakupu Roweru (numeru paragonu).

Jednak na podstawie samej informacji o numerze transakcji zakupu uzyskanej od Tesco nie możemy potwierdzić, czy dana osoba zgłaszająca się do nas z roszczeniem nabyła rower w sieci Tesco i została objęta ubezpieczeniem, ani jaka jest suma ubezpieczenia (cena roweru). Najlepszym sposobem potwierdzenia uprawnień jest przedstawienie kopii paragonu / faktury, co w połączeniu z posiadaną przez nas informacją o numerze transakcji pozwala na bezsporne ustalenie objęcia ochroną.”

Odpowiedź uznaję raczej za pozytywną, choć trzeba brać poprawkę na to, że to rzecznik prasowy, więc On zawsze jest trochę oderwany od rzeczywistości, taka praca. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że rzeczywiście, w przypadku postępowania po kradzieży, Link4 okaże się elastyczne w tej kwestii i nie znajdzie się w kolejnym raporcie Rzecznika Finansowego, jako ten zły przykład.

A Wy co myślicie o ubezpieczeniu?

like finron

View Comments (1)

1 Comment

  1. Zoska

    Kwiecień 22, 2017 at 4:37 pm

    Fajny wpis. Będę tu częściej zaglądał.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ubezpieczenia

More in Ubezpieczenia

glowna

Kasa wraca w Link4.

FinronMaj 4, 2017
glowna

Uwaga, TU Europa chce ubezpieczyć Twojego smartfona.

FinronKwiecień 14, 2017
glowna

JuniorGo – nie daj się oskubać.

FinronMarzec 22, 2017

Footer

Copyrights 2015. All rights reserved

Copyright © 2014 Top News Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.