Finansowanie

Recydywa Alior Banku? Złudzenia najniższej raty ciąg dalszy…

Recydywa Alior Banku? Złudzenia najniższej raty ciąg dalszy…

W sierpniu ubiegłego roku Decyzją Nr RBG – 7/2016 UOKiK…no właśnie, chciałoby się napisać, że ukarał Alior Bank za praktyki stosowane w ramach promocji Gwarancja najniższej raty, jednak trudno nazwać to, co się wydarzyło, karą.

Promocję Aliora opisywałem już wcześniej jako złudzenie najniższej raty. UOKiK w swojej decyzji zarzucił Aliorowi to, że ten w reklamach informował, że gwarantuje najniższą ratę kredytu konsumenckiego przez cały okres spłaty, bez jednoczesnego informowania w reklamach, że rata ta będzie niższa dopiero po spełnieniu dodatkowych warunków, które szczegółowo opisywałem w przywołanym tekście.

Uzależnienie obniżenia raty od spełnienia dodatkowych warunków, przy uwzględnieniu form promocji kredytu, UOKiK uznał za mogące wprowadzać w błąd w zakresie warunków promocji, odnoszących się do rzeczywistej korzyści wynikającej z promocji oraz dostępności tej korzyści. Tym samym praktyka ta mogła być uznana za nieuczciwą praktyką rynkową. Sankcja za opisywane działania polegała na przyjęciu zobowiązania, złożonego przez bank, do podjęcia działań mających na celu zakończenia opisanych w decyzji naruszeń oraz usunięcia ich negatywnych skutków. Działania te miały obejmować:

  1. nie pobieranie lub zwrot odsetek od kredytów/pożyczek za ostatnie 12 miesięcy obowiązywania umów zawartych w ramach promocji,
  2. wysłanie do klientów, którzy skorzystali z lipnej promocji, pism o określonej treści (pełne teksty pism w różnych wariantach są w decyzji),
  3. opublikowanie określonej treści oświadczeń w formie komunikatu na stronie internetowej banku oraz w TVP, w formie co najmniej piętnastosekundowych filmów ( ominęło mnie to widowisko, choć filmy miały być wyświetlane w blokach reklamowych między 17:30 a 19:30.

Decyzja zakładała, że Alior, w terminie 5 miesięcy od uprawomocnienia się jej, przedstawić miał informacje o stopniu realizacji zobowiązań oraz dowody potwierdzających ten fakt. Poprosiłem biuro prasowe UOKiK o informację, czy takie informacje zostały przez Alior Bank przedłożone, czy potwierdzały one spełnienie zobowiązań, oraz czy jest możliwe poznanie ich treści, jednak biuro prasowe, nawet po ponowieniu zapytania, nie raczyło odpowiedzieć na wiadomość.

Wydaje się, że najdotkliwsza powinna być ta pierwsza sankcja, choć, skoro UOKiK stwierdził, że zasady promocji mogły wprowadzać w błąd, to nie rozumiem dlaczego Alior oddać miał tylko odsetki za 12 miesięcy i to w dodatku ostatnie (wtedy te odsetki są najniższe w całym okresie kredytowania). No ale ok, ktoś może powiedzieć, że ponieśli karę. Mniejszą, większą, ale ponieśli i będą mieli nauczkę…

I rzeczywiście kara musiała się okazać drakońska, skoro 1. kwietnia na mojej skrzynce mailowej znalazła się wiadomość zatytułowana:

Gwarantujemy najniższą ratę pożyczki non-stop. Sprawdź!

mail Alior Bank

A w treści maila taka oto grafika:

mail Alior Bank

Czyli jazda po bandzie: „gwarantujemy każdemu najniższą ratę na rynku”, choć UOKiK stwierdził, że nie ma żadnej gwarancji, a już na pewno nie najniższej raty na rynku.

Na stronie Aliora znaleźć można natomiast takie materiały reklamowe:

materiały Alior Bank

opracowanie na podstawie aliorbank.pl

Choć tutaj od razu trzeba zaznaczyć, że nieco niżej jest też taka informacja:

Alior dodatkowe info

aliorbank.pl

Wiadomo, reklama ma zachęcić do zainteresowania się ofertą, a nie tłumaczyć jak działa produkt, ale nikt nie każe przecież tworzyć produktów, których nie da się normalnie reklamować. Przesłałem więc zapytanie mailowe do Aliora, jako potencjalny Klient zainteresowany  ich gwarancją. Oto jakie informacje otrzymałem od konsultanta ( choć forma maila wskazuje zdecydowanie, że otrzymałem po prostu przygotowany szablon wiadomości):

kkorespondencja Alior Bank

korespondencja mailowa z Alior Bankiem

 

Widać więc, że bank dalej idzie tą samą ścieżką, czyli wali ściemę, że oferuje gwarancję. Dodatkowo na bezczela otrzymuję informację, że jest do gwarancja tego, że rata będzie niższa niż w innych bankach (w grafice z maila, nawet, że na rynku). I gdzieś w całej wiadomości pojawia się informacja, że wystarczy przedstawić tylko formularz informacyjny z innego Banku, co jest kolejnym kłamstwem, ponieważ samo przedstawienie formularza niczego nie gwarantuje. Obecnie bowiem regulamin promocji nadal zakłada, że trzeba spełnić jeszcze kilka warunków do obniżenia raty. M.in. przedstawić należy właśnie formularz, który ma wskazywać, że inny bank jest gotowy zaoferować Klientowi niższą ratę, przy zachowaniu takiego samego okresu kredytowania oraz takiej samej kwoty kredytu. Dodatkowo, niezależnie od wspomnianego warunku, konieczne jest podpisanie dodatkowego oświadczenia o treści o treści: „Oświadczam, iż umieszczone w niniejszym formularzu dane są zgodne z otrzymaną ofertą w wyżej wymienionym banku”, a „w przypadku, w którym w celu zagwarantowania Klientowi niższej raty kredytu od proponowanej przez inny bank w formularzu informacyjnym, istnieje konieczność obniżenia RRSO Pożyczki do poziomu niższego niż 14,1%, wymagane jest dodatkowo, wraz z formularzem, przedstawienie przez Klienta podpisanej umowy kredytowej z innym bankiem na warunkach zgodnych z daną ofertą zawartych w formularzu informacyjnym, przy czym umowa kredytowa nie może być przedstawiona po upływie 14 dni od dnia jej podpisania.”

Daleko jest więc do wersji przedstawianej w materiałach promocyjnych, a nawet w korespondencji mailowej z konsultantem.

Jeśli z promocji chcesz skorzystać za pośrednictwem partnerów finansowych Aliora, wtedy zawsze  „dodatkowym warunkiem skorzystania z Promocji jest przedstawienie przez Klienta podpisanej umowy kredytowej z innym bankiem na warunkach zgodnych z daną ofertą zawartych w formularzu informacyjnym, przy czym umowa kredytowa nie może być przedstawiona po upływie 14 dni od dnia jej podpisania ”.

W kontekście tych warunków warto jeszcze przywołać kilka stwierdzeń UOKiK z decyzji. Przeczytać w niej można, że:

  • „Nawet po spełnieniu przez konsumenta warunków polegających na znalezieniu ofert kredytu konsumenckiego i przedstawieniu formularza informacyjnego z tego banku, lub zawarciu z tym bankiem umowy kredytu, Bank gwarantował konsumentowi tylko ratę niższą od tej przedstawionej przez konsumenta, która nie musiała być najniższa na rynku. Z Regulaminu GNR wynika bowiem jedynie gwarancja raty niższej niż ta, jaką przedstawi Bankowi konsument.„
  • „Na uwagę zasługują wyżej wymienione dodatkowe warunki uzyskania kredytu konsumenckiego, tj. przedstawienie przez konsumenta podpisanej umowy kredytowej z innym bankiem na warunkach zgodnych z daną ofertą zawartych w formularzu informacyjnym, oraz przedstawienie przez konsumenta podpisanej umowy kredytowej z innym bankiem na warunkach zgodnych z daną ofertą zawartych w formularzu informacyjnym, które są szczególnie uciążliwe.
  • Hasła reklamowe promocji mogły wprowadzać odbiorców w błąd w taki sposób, że przeciętny konsument mógł być przekonany, iż zawierając umowę w ramach promocji GNR korzysta z najtańszego kredytu konsumenckiego. W rzeczywistości przekaz okazał się nieprecyzyjny, gdyż rata spłaty kredytu bez podjęcia poszukiwań przez konsumenta mogła nie być najniższa, a nawet mogła być najwyższa na rynku. Bank, de facto, nie nałożył na siebie w zapisach regulaminów promocji GNR obowiązku podejmowania działań w celu zidentyfikowania ofert konkurentów z ratą spłaty kredytu niższą niż ta, która Bank oferuje. Polegał bowiem na działaniach konsumentów i ich wiedzy w zakresie porównywania ofert banków w Polsce.

Poprosiłem rzecznika Aliora o komentarz do stosowanych praktyk w kontekście już wydanej decyzji przez UOKiK, ale również nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. W sumie się nie dziwię, bo nikt nie chce robić z siebie idioty.

Rozejrzę się za możliwościami wymuszenia na UOKiK udostępnieniu informacji na temat realizacji zobowiązań przez Alior Bank. Może macie jakieś propozycje? Może warto powiedzieć „sprawdzam” i złożyć skargę na Alior. Zobaczylibyśmy czy UOKiK ma jaja i jak zachowa się w przypadku recydywy.

Aktualizacja 06.04.2017r.

A jednak, pojawiła się od powiedź rzecznika Alior Banku. Poniżej zamieszczam odpowiedzi na poruszone przeze mnie kwestie. Pozostawiam je bez komentarza, do oceny każdego z Was.

Ja:- Czy obecny kształt produktu oraz działań promujących go różni się od praktyk zakwestionowanych przez UOKiK? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

AB: Obecny zakres działań reklamujących Pożyczkę w ramach promocji Gwarancja Najniższej Raty różni się od praktyk zakwestionowanych przez UOKiK. Przede wszystkim, zgodnie z deklaracją złożoną Prezesowi UOKiK, Pożyczki w ramach promocji Gwarancja Najniższej Raty nie komunikujemy w kampanii telewizyjnej. Dodatkowo, na wszystkich nośnikach reklamowych, w przypisie znajduje się zdanie „Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl” będące jednoznacznym odniesieniem do Regulaminu oferty, który szczegółowo opisuje zasady korzystania z ww. promocji. Na tych nośnikach, których specyfikacja na to pozwala, bezpośrednio komunikujemy zasady korzystania z promocji. Kształt produktu pozostał bez zmian.

Ja:- Czy obecny sposób komunikacji produktu nie wprowadza konsumentów w błąd co do rzeczywistych korzyści wynikających z promocji? Chodzi głównie o sformułowania: „gwarancja najniższej raty przez cały okres spłaty”, „najniższa rata non-stop”, „bez dodatkowych warunków”, i najlepsze, to z komunikacji z mailingu: ” przez cały okres pożyczki gwarantujemy każdemu najniższą ratę na rynku.

AB: Komunikacja banku, na którą Pan się powołuje, nie wprowadza w błąd konsumentów. Wszystkie zawarte w niej sformułowania są prawdziwe. Warunkiem spełnienia ich przez bank jest realizacja przez konsumenta postanowień wynikających z Regulaminu ww. promocji – informacja o tym, że „Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl” znajduje się w przypisie mailingu. Dodatkowo, z mailingu konsumenci przekierowywani są na stronę: https://form.aliorbank.pl/fk_forms/index.html?content=1502&partnerID=KAM_GOT_F&applicationID=1234567890, na której szczegółowo opisujemy „Jak skorzystać z Gwarancji Najniższej Raty”.

Ja:- Czy, wobec złożonego przez Alior Bank wobec Prezesa UOKiK, zobowiązania do podjęcia działań zmierzających do zakończenia naruszeń opisanych we wspomnianej decyzji, oraz usunięcia negatywnych skutków tych działań, zamierzają Państwo w najbliższym czasie zmienić stosowane obecnie praktyki oraz usunąć ich negatywne skutki.

AB:Bank zrealizował wszystkie punkty zawarte w decyzji Prezesa UOKiK, na którą Pan się powołuje. Celem tych działań była właśnie zmiana praktyki banku w zakresie reklamowania tego produktu oraz usunięcia jej negatywnych skutków.

I kolejna aktualizacja (19-04-2017), tym razem w związku z odpowiedzą z Biura Prezesa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

„W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że Alior Bank SA złożył sprawozdanie z wykonania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RBG-7/2016. W sprawozdaniu przedsiębiorca wykazał, że w całości zrealizował zobowiązanie zawarte w powyższej decyzji.
Jednocześnie informuję, że sprawozdanie złożone przez Alior Bank SA nie jest dokumentem urzędowym i nie podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.”

 

Click to add a comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Finansowanie

More in Finansowanie

glowna2

Gwarantowany bon wakacyjny i szansa na samochód urodzinowy od Vivusa.

FinronLipiec 4, 2017
glowna

Pozwól sobie na Superfotelik.

FinronCzerwiec 19, 2017
glowa

Euroloan. To dlatego Finowie są tacy zamknięci w sobie?

FinronCzerwiec 12, 2017

Footer

Copyrights 2015. All rights reserved

Copyright © 2014 Top News Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.