Finansowanie

Pożyczki z bonusem w Finansowo.pl

Pożyczki z bonusem w Finansowo.pl

Po raz kolejny na stronach bloga przedstawiam ofertę serwisu pożyczek społecznościowych. Tym razem w roli pierwszoplanowej występuje Finansowo.pl.

Nie ukrywam, że pożyczki społecznościowe to temat dla mnie bardzo interesujący i z ciekawością przyglądam się każdej inicjatywie, która może przyczynić się do rozwoju tej formy pożyczania i inwestowania środków. Serwis Finansowo nie jest nowym graczem na tym rynku. Mam jednak nadzieję, że tekst okaże się przydatny również dla tych, którzy już słyszeli o tej platformie.

Aby móc korzystać z pełni funkcjonalności serwisu, należy się w nim oczywiście zarejestrować. Co ciekawe, podczas rejestracji w serwisie należy dokonać wyboru roli, jaką zamierza się w nim pełnić.

rola finansowo

finansowo.pl

Komunikat sugeruje, że obu ról nie można łączyć. Nie do końca rozumiem czemu takie rozwiązanie miałoby służyć, poza utrudnieniem życia użytkownikom. Prośba o wyjaśnienie kwestii łączenia obu ról w serwisie zaowocowała otrzymaniem dwóch wersji odpowiedzi:

„Jeżeli użytkownik rzeczywiście będzie korzystał z obu ról jednocześnie, to może zgłosić prośbę o udostępnienie obu ról do administratora.”

oraz

„Aby zmieniać widok strony z PB na PD i odwrotnie należy wejść w zakładkę konto, a następnie kliknąć na „zmiana roli.(…)Nie ma jednak możliwości zobaczenia obu jednocześnie i dlatego przełącza Pan widok strony na poszczególne role.”

Na razie jestem nieaktywnym użytkownikiem, nie udzieliłem żadnej pożyczki, a także o żadną nie wnioskowałem. Spróbuję w najbliższym czasie sprawdzić jak w praktyce wyglądało będzie łączenie tych ról, choć jeszcze raz podkreślam – nie mam pomysłu czemu służyć ma takie rozwiązanie.

Aby pełnić w serwisie rolę pożyczkobiorcy należy przejść weryfikację obowiązkową, na którą składają się: adres e-mail, rachunek bankowy, numer telefonu, adres zameldowania, dokument tożsamości, CEDR.

Możliwe jest również dokonanie dodatkowych weryfikacji: adresu zamieszkania, dokumentu ze zdjęciem, zdjęcia, InfoMonitor, KBIG, oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań, rachunku od dostawców, oceny punktowej BIK, dochodów; zatrudnienia.

W przypadku chęci zostania pożyczkodawcą, na obowiązkową weryfikacje składają się: adres e-mail, rachunek bankowy, numer telefonu. Zakres weryfikacji dodatkowych obejmuje natomiast: dokument tożsamości oraz zdjęcie.

W związku z tym, że wspomniałem już o metodach weryfikacji stosowanych w serwisie, poniżej przedstawiam, w jaki sposób realizowane są poszczególne z nich.

– weryfikacja adresu e-mail

Stosowany jest tutaj powszechny mechanizm, czyli wysłanie na wskazany adres wiadomości z unikalnym linkiem, w który należy kliknąć. Ważność weryfikacji adresu mailowego wynosi 6 miesięcy.

– weryfikacja rachunku bankowego

Tutaj również spotkamy się ze, znanym zapewne większości, przelewem weryfikacyjnym. Na wskazany rachunek bankowy należy wykonać przelew ze swojego konta. Weryfikację oczywiście uznaje się za pozytywną w przypadku zgodności imienia i nazwiska.

W tym punkcie stosowany jest jednak również drugi sposób weryfikacji – z zastosowaniem aplikacji Kontomatik. Regulamin wskazuje, że, w przypadku skorzystania z tego mechanizmu „dochodzi do kilkusekundowego połączenia z kontem bankowym Pożyczkobiorcy za pomocą zaszyfrowanego połączenia SSL w celu porównania danych rejestracyjnych z danymi właściciela konta oraz pobrania historii transakcji bankowych”. Więcej na temat aplikacji możecie poczytać np. tutaj  lub tutaj.

– weryfikacja numeru telefonu

Weryfikacja polega na wysłaniu, na wskazany numer telefonu, wiadomości SMS z jednorazowym kodem, który należy wpisać na stronie weryfikacji w serwisie. Ważność weryfikacji wynosi 3 msc.

– weryfikacja adresu zameldowania

Nie martwicie się – nikt nie przyjedzie do Waszego domu (przyznaję, że przyszło mi to do głowy). Weryfikacja polega na porównaniu adresu zameldowania podanego w serwisie, z tym widniejącym w dokumencie tożsamości lub szczegółach przelewu weryfikacyjnego.

– weryfikacja dokumentu tożsamości

W celu uzyskania statusu pozytywnej weryfikacji należy udostępnić skan/zdjęcie aktualnego dokumentu tożsamości. Serwis akceptuje dowód osobisty oraz kartę pobytu.

– weryfikacja w bazie CEDR

O narzędziu CEDR możecie przeczytać np. tutaj  lub tutaj. Weryfikacja w tym punkcie polega na wysłaniu zapytania do wspomnianej bazy. Nie wiem w tym momencie, jakie podmioty ją wykorzystują, jednak z regulaminu finansowo wynika, że pożyczkobiorca zostaje do niej wpisany w przypadku opóźnienia w spłacie sięgającego już 7 dni. W przypadku pierwszej rejestracji w serwisie, wpis w bazie uznaje się za weryfikację negatywną.

– weryfikacja adresu zamieszkania

W tym punkcie również obędzie się bez wizytacji mieszkania/domu. Weryfikacja polega na wysłaniu, na wskazany adres zamieszkania, listu z jednorazowym kodem. List wysyłany jest w czasie do 3 dni roboczych od zgłoszenia. Weryfikacja zostaje uznana za pozytywną po wpisaniu otrzymanego kodu na stronie weryfikacji w serwisie. Okres ważności weryfikacji wynosi 6 miesięcy.

– weryfikacja dokumentu ze zdjęciem

Polega na udostępnienie dokumentu np. prawo jazdy, legitymacja studencka, paszport w celu ich weryfikacji z danymi udostępnionymi w serwisie.

– weryfikacja zdjęcia

Polega na porównaniu zdjęcia udostępnionego w profilu w serwisie, z wizerunkiem znajdującym się na zweryfikowanym dokumencie tożsamości. Podejrzewam, że użytkownicy posiadający dowód osobisty, którego termin ważności zbliża się ku końcowi mogę drżeć o wynik weryfikacji.

– weryfikacja InfoMonitor

Weryfikacja polega na sprawdzeniu, za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych na temat użytkownika w BIK S.A., Związku Banków Polskich i Dlugi.info. Regulamin wskazuje, że weryfikacja zakończona będzie pozytywnie w przypadku braku negatywnych wpisów w w/w bazach. Nie wiem jednak co rozumie się za wpis negatywny np. w BIK. Dopytam i uzupełnię wpis. Ważność weryfikacji to 3 miesiące.

– weryfikacja KBIG

Tutaj również weryfikacja polega na weryfikacji ewentualnych wpisów w bazie KBIG. Brak negatywnych informacji traktuje się jako weryfikacje pozytywną. Ważność weryfikacji 3 miesiące

– weryfikacja oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań

Polega na wypełnieniu, podpisaniu i udostępnieniu przez Użytkownika oświadczenia, poświadczającego brak posiadania zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych oraz brak toczącego się przeciwko Użytkownikowi postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań. Termin ważności pozytywnej weryfikacji wynosi 3 miesiące.

– weryfikacja rachunku od dostawców

Polega na udostępnieniu skanu rachunku, nie starszego niż 30 dni od daty weryfikacji, na którym znajdowały się będą dane osobowe oraz adres zbieżne z danymi udostępnionymi w serwisie. Ważność weryfikacji wynosi 6 miesięcy.

– weryfikacja oceny punktowej BIK

Polega na sprawdzeniu oceny punktowej w bazie BIK. Weryfikację uznaje się za powytywną w przypadku osiągnięcia oceny punktowej w minimalnej wysokości przewidzianej dla danego poziomu ratingu. Jeżeli dobrze wiedzę, to serwis nie udostępnia wymaganych progów dla poszczególnych ratingów. Ważność weryfikacji wynosi 6 miesięcy.

– weryfikacja dochodów

Stosowana metoda weryfikacji różnią się w zależności od źródła dochodów;

– w przypadku Użytkowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dzieło lub zlecenie, polega na udostępnieniu przez Użytkownika potwierdzenia przelewu wynagrodzenia z ostatnich 3 (słownie: trzech) miesięcy, potwierdzającego otrzymywanie wynagrodzenia z tytułu wykonywanej umowy,

– w przypadku Użytkowników będących emerytami i rencistami weryfikacji podlega udostępnione przez Użytkownika potwierdzenie bankowe otrzymania świadczenia z ostatniego miesiąca lub skan odcinka renty z ostatniego miesiąca,

– w przypadku Użytkowników osiągających dochód w inny sposób, weryfikacji podlega udostępniony przez Użytkownika wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 3 (słownie: trzech) miesięcy oraz zeznanie podatkowe (PIT) za ostatni rok kalendarzowy.

Weryfikacji podlegają: wysokość dochodów a także ich źródło. Ważność weryfikacji to 6 msc.

– weryfikacja zatrudnienia

Tutaj również weryfikacja uzależniona jest od formy zatrudnienia. Wariantów jest kilka dlatego poniżej wklejam fragment regulaminu.

finansowo dochody

www.finansowo.pl

Jest tego sporo i ta część tekstu z pewnością nie była porywająca. Zdecydowałem się jednak na tak szczegółowe opisanie stosowanych metod weryfikacji, ponieważ mają one duży wpływ na użytkowanie serwisu. Przykładowo wpływają na koszt finansowania. Żadna z weryfikacji nie obciąża co prawda zawieranych transakcji, jednak poszczególne jej metody są płatne (każdorazowo lub od drugiej weryfikacji).

koszt finansowo

www.finansowo.pl

Na podstawie wymienionych powyżej form weryfikacji, każdemu użytkownikowi serwisu nadaje się rating. Ma on oczywiście wpływ na ocenę wiarygodności użytkownika w oczach pożyczkodawców. Dodatkowo, rating ma bezpośredni wpływ na koszt pożyczki w formie wysokości opłaty serwisowej oraz opłaty za przedłużenie pożyczki, płatnych na rzecz Finansowo.

rating finansowo

www.finansowo.pl

Powyższe znajduje potwierdzenie w przykładowej kalkulacji kosztów pożyczki. Będąc nowym użytkownikiem serwisu i mając za sobą wyłącznie weryfikację adresu e-mail mój rating to F, a opłata serwisowa wynosi 4% kwoty pożyczki (80 zł dla kwoty 2000 zł). Coś nie tak, prawda? Z ratingiem F nie można wnioskować o pożyczkę. Koszty zostały więc policzone dla najniższego ratingu, umożliwiającego pożyczanie pieniędzy w Finansowo, czyli E.

podsumowanie finansowo

www.finansowo.pl

Do kosztów finansowania należy również dotyczyć koszt Bonusu, którego można udzielić pożyczkodawcy w zamian za udzielenie pożyczki. Zasada działania bonusu została opisana tutaj.

Wraz ze wzrostem poziomu ratingu, wzrasta poziom indywidualnego limitu kredytowego w serwisie. Co ważne, w przypadku wygaśnięcia ważności weryfikacji niezbędnej do otrzymania odpowiedniego poziomu ratingu, jest on obniżany do poziomu, dla którego pożyczkodawca posiada ważne wszystkie wymagane formy weryfikacji.

rating finansowo

finansowo.pl

Jeżeli już przejdziemy obowiązkowe weryfikacji, możemy wnioskować o pierwszą pożyczkę. Serwis umożliwia zaciągnięcie zobowiązania na okres do 12 miesięcy. Wniosek o pożyczkę ważny jest 7 dni. Do każdego złożonego wniosku, pożyczkobiorca może zamówić  usługę jego wyróżnienia.

wyróżnienie wniosku

finansowo.pl

Usługa ta jest płatna, zgodnie z powyższym, i polega na „umieszczeniu Wniosku na górze listy wszystkich otwartych wniosków, wyróżnieniu kolorem oraz na automatycznym podbijaniu Wniosku, skutkującym ponownym przeniesieniem na początek listy wniosków. Automatyczne podbijanie następuje raz dziennie.”

Zwracam uwagę, na fakt, że podbijanie odbywa się raz dziennie. Wykupienie usługi nie oznacza zatem, że wniosek pożyczkowy będzie ciągle na początku listy, ale będzie tam przesuwany raz dziennie, przez okres na jaki wykupiono usługę.

Serwis udostępnia dwie formy finalizacji wniosku o pożyczkę: automatycznie oraz samodzielnie.

finalizacja finansowo

finansowo.pl

Czas, w jakim pożyczkodawca, w przypadku finalizacji wniosku, powinien przelać wnioskowaną kwotę pożyczki wynosi 2 dni. W celu zakończenia finalizacji wniosku, konieczne jest uiszczenie na rzecz Finansowo wspomnianej już opłaty serwisowej (czas na finalizację wniosku to 3 dni).

Regulamin wskazuje jak kształtują się limity kwotowe, oraz te dotyczące liczby wniosków składanych w serwisie.

limity finansowo

finansowo.pl

Ten zapis jest interesujący, ponieważ ja, jako nowy użytkownik serwisu, na dzień dobry mam informację, że mój limit zadłużenia wynosi 2000 zł.

moj limit finansowo

finansowo.pl

W kolejnym punkcie regulaminu znajduje się informacja, że „Limit zadłużenia przypisywany jest każdemu Pożyczkobiorcy indywidualnie, na podstawie algorytmu Finansowo.pl, w oparciu o stopień wykorzystania aktualnego limitu, redukcję zadłużenia oraz terminowość spłat Pożyczek”. Dodatkowo, informacje dotyczące możliwości zwiększenia dostępnego limitu zadłużenia znajdują się w sekcji pomoc, oraz, już dla zalogowanych użytkowników, w poniższej formie.

limit finansowo

finansowo.pl

Interesująco wygląda zapis dotyczący możliwości dalszego pożyczania środków w serwisie, w sytuacji powstania 4 dniowej zaległości w spłacie pożyczki lub gdy suma zaległości wyniesie przynajmniej 1000 zł. Zgodnie z regulaminem, w takiej sytuacji pożyczkobiorca wpisywany jest na czarną listę dłużników, jednak nie jest definitywnie odcinany od możliwości dalszego zawierania pożyczek. Może o nie wnioskować jednak wyłącznie u swoich dotychczasowych pożyczkodawców. Przyznaję, że ciekawe rozwiązanie.

W serwisie zawierać można umowy pożyczek ze spłatą w systemie ratalnym oraz jednorazowym. W drugim przypadku, pożyczkobiorcy przysługuje prawo do wysłania zapytania z wnioskiem o przedłużenie okresu spłaty. Pożyczkę przedłużyć można o 7, 14, 30 dni, a w przypadku pożyczek zawartych na okres dłuższy niż 30 dni, o pierwotny okres pożyczki.

Skorzystanie z opcji przedłużenia powoduje konieczność uiszczenia opłaty za przedłużenie (wspomniana już w tabeli opłat), ale również „dobrowolną opłatę za przedłużenie okresu spłaty pożyczki” na rzecz pożyczkodawcy. Tej drugiej pozycji nie widzę w tabeli opłat. Przesłałem zapytanie do serwisu z prośbą o wskazanie na jakiej zasadzie odbywa się ta płatność, oraz czy są one w jakiś sposób limitowane. Kwestia jest o tyle istotna, że uiszczenie w/w jest warunkiem odnowienia pożyczki. Dla pożyczkodawców jest to oczywiście źródło dodatkowego dochodu, jednak w przypadku braku kontroli nad tym punktem procesu, jest to potencjalne źródło nadużyć. Z odpowiedzi, jaką uzyskałem wynika, że obszar ten pozostaje zupełnie poza kontrolą serwisu. Według mnie to bardzo źle, ponieważ jest potencjalnym obszarem do nadużyć po stronie pożyczkodawców.

Serwis udostępnia dla pożyczkobiorców system poleceń, przy pomocy którego możliwe jest obniżenie kosztów opłaty serwisowej zarówno przez polecającego jak i zapraszanego, nowego użytkownika serwisu.

polecenia finansowo

finansowo.pl

Przykład działania systemu poleceń dostępny jest dla zalogowanych użytkowników:

przykład poleceń

finansowo.pl

Obniżenie kosztów pożyczki może również zostać zaoferowane z inicjatywy pożyczkodawcy.

zniżka pożyczkodawcy

finansowo.pl

Serwis umożliwia wystawianie opinii przez strony transakcji. Mogę być one pozytywne, neutralne oraz negatywne. Co do zasady raz wystawionej opinii nie można zmienić, jednak w uzasadnionych przypadkach, zawnioskować można o usunięcie wystawionej opinii.

Opinia wystawiona może być w terminie do 30 dni os spłaty pożyczki. W przypadku brak spłaty, pożyczkodawcy przysługuje prawo do wystawienia jej w dowolnym momencie. Pożyczkobiorca ma natomiast prawo do wystawienia opinii po spłacie pożyczki.

W regulaminie jest jeszcze jeden punkt, który można pominąć, a który dotyczy kwestii istotnej w przypadku finansowania się przez platformy pożyczek społecznościowych.

podatek finansowo

finansowo.pl

Nie odnajduję w serwisie żadnej informacji o obowiązkach podatkowych ciążących na jego użytkownikach. To niedobrze. Serwis Kokos, który również charakteryzowałem na stronach serwisu, udostępnił swoim użytkownikom opinię prawną na temat skutków podatkowych związanych z udzielaniem oraz zaciąganiem pożyczek społecznościowych. Brak takiej opinii od Finansowo to, według mnie duży minus.

Finansowo udostępnia również  statystyki dotyczące swojej działalności. Najbardziej interesujące dotyczą, według mnie, spłacalności pożyczek oraz ich średnich parametrów.

statystyki finansowo

finansowo.pl

Widoczne powyżej kolory oznaczają:

– pożyczki spłacone – kolor zielony,

– pożyczki spłacone przed terminem – kolor niebieski,

– pożyczki z opóźnieniem w spłacie (ta największa część dotyczy opóźnień powyżej 90 dni) – kolor czerwony.

Co sądzicie o ofercie serwisu? Dostrzeganie jakieś dodatkowe atuty/wady oferty? A może jesteście już użytkownikami Finansowo i chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami?

Przypominam, że na stronach bloga gościły również inne serwisu pożyczek społecznościowych:

Kokos, Capital Club, eMonero, Klub Inwestorów

like finron

Click to add a comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Finansowanie

More in Finansowanie

glowna2

Gwarantowany bon wakacyjny i szansa na samochód urodzinowy od Vivusa.

FinronLipiec 4, 2017
glowna

Pozwól sobie na Superfotelik.

FinronCzerwiec 19, 2017
glowa

Euroloan. To dlatego Finowie są tacy zamknięci w sobie?

FinronCzerwiec 12, 2017

Footer

Copyrights 2015. All rights reserved

Copyright © 2014 Top News Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.