Biznes

Patronite.pl – znajdź patrona dla swojej działalności.

fotolia.com
Patronite.pl – znajdź patrona dla swojej działalności.

Czytając jeden z tekstów w serwisie spidersweb, dowiedziałem się o istnieniu serwisu Patronite .Ciekawość zawiodła mnie na stronę wspomnianego serwisu, co w efekcie doprowadziło to spłodzenia tego tekstu.

patronite.pl

patronite.pl

Jak przeczytać można w sekcji FAQ serwisu:

„ Patronite to miejsce łączące ludzi z pasją i talentem, z ludźmi chcącymi ten talent finansowo (i nie tylko) wspierać. Jesteś muzykiem, sportowcem, youtuberem, naukowcem, społecznikiem, który pomaga innym – to jest miejsce dla Ciebie.”

W tym samym miejscu znalazłem również odpowiedź, na jedno z pierwszych pytań, które pojawiły się w mojej głowie w związku z serwisem:

patronite.pl

patronite.pl

Na stronie głównej zobaczyć można jak radzą sobie twórcy, którzy zdecydowali się na założenie konta w serwisie. Bezkonkurencyjny jest tutaj Krzysztof Gonciarz, który zebrał ponad 25 28 tys. zł. Innych spektakularnych akcji na razie nie widać, jest jednak kilka naprawdę dobrych wyników.

patronite.pl

patronite.pl

Serwis informuje również o mecenacie ZIPSEE Cyfrowa Polska, w ramach którego przekazane zostało 150 000 zł na rzecz autorów zarejestrowanych w serwisie.

patronite.pl

patronite.pl

Zobaczmy zatem jak od strony formalnej wygląda działalność serwisu.

Użyte już wcześniej pojęcie Autora, a także jego działalność, jest definiowana dość szeroko, nie trzeba więc być muzykiem albo śpiewakiem aby powalczyć o wsparcie swojej działalności.

patronite.pl

patronite.pl

Usługi serwisu, świadczone na rzecz użytkowników, którzy zdecydują się założyć Konto Autora, są odpłatne:

– 5% prowizji na rzecz Operatora naliczane od wysokości wsparcia,

patronite.pl

patronite.pl

– 2,9% prowizji na rzecz Operatora Płatności naliczane od wysokości przekazanego wsparcia + 0,80 zł za każdą wpłatę wsparcia.

patronite.pl

patronite.pl

Założenie Konta Autora wymaga  uzupełnienia profilu o informacji dotyczące np.:

– opisu własnej osoby,

– kategorię swojej twórczości,

– opisu dotychczasowej Działalności Artystycznej,

– przykładów dotychczasowej twórczości,

– dotychczasowych osiągnięć,

– zamierzonych celów artystycznych, w tym propozycje, pomysły, lub działania z zakresu twórczości artystycznej,

– propozycji zawartości Pakietów.

Co ważne, profile autorów podlegają weryfikacji pod kątem zgodności z regulaminem, ale również w zakresie określenia czy opisywana działalność zakwalifikowana będzie jako artystyczna.

petronite.pl

petronite.pl

Jak już zostało stwierdzone, serwis daje możliwość pozyskiwania patronów oraz ich wsparcia dla działalności artystycznej autorów. Wsparcie udzielana jest w ramach comiesięcznych przelewów pieniężnych. W zamian za wsparcie autor realizuje na rzecz swoich patronów określone świadczenia zwane pakietami.

patronite.pl

patronite.pl

Choć lektura opisów pakietów, jakie oferowane są w serwisie w zamian za wsparcie, może sugerować ich mało formalny charakter, to nawiązanie tego typu relacja ma charakter umowy zawieranej elektronicznie. Na jej mocy patron zobowiązuje się do comiesięcznego wspierania działalności artystycznej autora. Umowa ta może zostać wypowiedziana w każdej chwili, ze skutkiem na koniec miesiąca.

patronite.pl

patronite.pl

Po uzyskaniu statusu Autora, użytkownik serwisu uzyskuje również prawo do otrzymywania wsparcia Mecenasa.

patronite.pl

patronite.pl

patronite.pl

patronite.pl

Środki wynikające z udzielonego wsparcia patrona pobierane są jako cykliczne obciążenia karty płatniczej patrona i przechowywane na koncie autora utworzonym u operatora płatności.

patronite.pl

patronite.pl

Wsparcie udzielone przez mecenasa przekazywane jest natomiast bezpośrednio na rachunek bankowy autora.

patronite.pl

patronite.pl

Operator Serwisu oraz Operator Płatności zastrzegają, że nie nadzorują prawidłowości oraz terminowości realizacji zobowiązań wynikających z umowa zawartej między patronem a autorem. Nie zmienia to jednak faktu, iż autor zobowiązany jest do prawidłowego wypełniania umowy, a w przypadku niedopełnienie tego obowiązku naraża się na konsekwencje w postaci:

  • zwrotu na rzecz Patrona (za pośrednictwem Operatora) kwoty odpowiadającej pełnej wartości nieudostępnionego lub nienależycie udostępnionego Patronowi Pakietu oraz
  • (ii) do zapłaty na rzecz Operatora kwoty odpowiadającej dwukrotnej wartości nieudostępnionego lub nienależycie udostępnionego Patronowi Pakietu (kara umowna).

Pobranie w/w płatności zrealizowane będzie ze środków otrzymanego wsparcia, zgromadzonego na subkoncie autora.

patronite.pl

patronite.pl

Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonywania umowy między autorem a patronem, operator serwisu zastrzega sobie możliwość podjęcia następujących kroków:

patronite.pl

patronite.pl

Należy pamiętać, iż na autorze ciąży obowiązek uiszczenia wszelkim danin związanych z otrzymywanym wsparciem.

patronite.pl

patronite.pl

Oferta wydaje się być ciekawą propozycją dla osób chcących pozyskać dodatkowe środki na prowadzoną przez siebie działalność. Ostateczną ocenę przedstawionego serwisu zwyczajowo pozostawiam do rozważenia indywidualnego.

Click to add a comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Biznes

More in Biznes

głowna

Oto crowfunding. Przegląd platform finansowania społecznościowego.

FinronMaj 18, 2017
glowna

Sprawdź co kryją gwiazdki…

FinronKwiecień 29, 2017
glowna

Zapytaj prawnika…

FinronKwiecień 23, 2017

Footer

Copyrights 2015. All rights reserved

Copyright © 2014 Top News Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.