Finansowanie

Euroloan. To dlatego Finowie są tacy zamknięci w sobie?

youtube.com - screen z wideo Euroloan - Pożyczka po fińsku "Sauna"
Euroloan. To dlatego Finowie są tacy zamknięci w sobie?

Od jakiegoś czasu w telewizji oglądać można reklamy, swoją drogą, na tle konkurencji całkiem fajne, pożyczki fińskiej Euroloan. Sprawdziłem co tak naprawdę jest reklamowane…

Nie będę się rozwodził na temat rodowodu firmy, ani tym podobnych. Polecam jednak obejrzenie reklam firmy (np. tutaj i tutaj). Przejdę od razu do opisu oferty.

Przygotowując sobie materiały, zauważyłem jedną grubą ściemę na stronie pożyczkodawcy.

euroloan ściema

euroloan.pl

„Nie oczekujemy żebyś zwrócił nam poprzednio wypłacone środki w całości”. To Ci dopiero. Mam nadzieję, że nikt o zdrowych zmysłach nie bierze tego typu haseł na poważnie.

Lektura słowniczka pojęć stosowanych w umowie wskazuje na to, że Euroloan udziela finansowania w formie odnawialnej linii pożyczkowej. To podobnie jak w przypadku opisywanej niedawno Karty Trzynastki.

Treść umowy to również brutalna weryfikacja wspomnianego już hasła ze strony:

euroloan weryfikacja

euroloan.pl

Czyli jednak trzeba oddać.

Po przyznaniu limitu pożyczki, można z niej korzystać zlecając wypłaty z limitu, przy czym pierwsza wypłata może wynieść maksymalnie 50% przyznanego limitu. Co z resztą? Pozostała część może zostać wykorzystana po dodatkowej weryfikacji, poprzez wysłanie wiadomości SMS z jakimś kodem przesyłanym listownie, oraz po spłacie pierwszej kwoty minimalnej.

euroloan wykorzystanie limitu

euroloan.pl

Umowa pożyczki zakłada, że:

„Dopóki Pożyczkobiorca nie złoży żadnej Dyspozycji Wypłaty, nie jest zobowiązany do zapłaty Euroloan jakichkolwiek środków pieniężnych, z wyjątkiem opłaty identyfikacyjnej (1zł), wymienionej w Tabeli Opłat i Prowizji.”

Nie jest to jednak prawda, o czym świadczy dalszy punkt umowy.

euroloan koszty

euroloan.pl

Widać więc, że nie ponosi się żadnych kosztów poza tymi, które się ponosi. Do tabeli opłat jeszcze wrócimy.

Wypłacona kwota jest oczywiście oprocentowana, do czasu jej całkowitej spłaty. Wysokość oprocentowania to maksymalnie dopuszczane prawem 10% ( oprocentowanie jest zmienne i równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) i 3,5 punktów procentowych.)

Dodatkowo, konieczna jest spłata miesięcznej kwoty minimalnej, o której Euroloan informuje w przesyłanym co miesiąc, w formie elektronicznej, rachunku.

W przypadku opóźnień w spłacie należności trzeba liczyć się oczywiście z naliczeniem odsetek karnych ( 14%), ale także z zablokowaniem możliwości korzystania z limitu ( w przypadku opóźnienia w spłacie powyżej 3 dni). Euroloan może w takiej sytuacji wysyłać wezwania do zapłaty, oraz ponawiać tę czynność w odstępach dwutygodniowych (pobierając oczywiście z tego tytułu opłaty, o których jeszcze wspomnę).

Parametry otrzymanej pożyczki można zmienić przy wykorzystaniu konta Klienta. Zmiany dotyczyć mogą następujących parametrów:

– wysokość Limitu,

– wysokość Kwoty Minimalnej,

– Dzień Spłaty,

– rodzaj wysyłanego rachunku (papierowy albo elektroniczny),

– rachunek bankowy.

Co ciekawy, umowa zakłada, że w przypadku pozytywnej współpracy z Klientem, Euroloan może zaproponować Klientowi obniżenie oprocentowania. Zapis wskazuje jednak, że jest to wyłączne prawo i decyzja pożyczkodawcy. Ilu Klientów skorzystało z takiej łaskawości? Bóg raczy wiedzieć.

Z zapisów umowy to byłoby na tyle, ale przejdźmy jeszcze do wspominanej już tabeli opłat. Już na początku jest grubo.

euroloan cennik

euroloan.pl

Widać, że jedna czynność jest obciążana dwukrotnie, poprzez pobranie opłaty oraz prowizji. I to prowizji niemałej, bo sięgającej nawet 27%. To w sumie niewiele mniej niż pobiera Aviva od inwestycji w JuniorGo.

Podobna praktyka pojawia się również przy zmianie limitu oraz zmianie kwoty minimalnej. Pobierana jest zarówno opłata jak i prowizja ( wyjątek to brak prowizji za zmniejszenie limitu).

euroloan opłaty

euroloan.pl

Zgodnie z tabelą opłat nie są pobierane żadne opłaty z tytułu opóźnienia w spłacie. Czy to prawda, okaże się nieco dalej.

euroloan opóźnienia

euroloan.pl

Jest jeszcze jeden ciekawy patent na dodatkowy zarobek to opłata za utrzymanie konta w kwocie od 40 do 60 zł.

euroloan opłata za konto

euroloan.pl

Nieprawdziwy jest więc zapis umowy mówiący, że do czasu złożenia dyspozycji wypłaty pożyczkobiorca nie ponosi żadnych kosztów. Ponosi, i to wcale nie małe.

Z dokumentów regulujących zasady działania serwisu pozostał jeszcze regulamin udzielania pożyczek.

Część zapisów jest tożsama z tymi stosowanymi w umowie, co w sumie logiczne. Ciekawie wygląda jednak opis sposoby zawierania umowy. Otóż zapisy regulaminu wskazują, że proces wygląda tak:

 1. Wybranie parametrów pożyczki (limit, kwota minimalna i dzień spłaty) oraz rejestracja w serwisie,
 2. Po zarejestrowaniu oraz pozytywnej ocenie zdolności kredytowej następuje przyznanie limitu, oraz istnieje możliwość zmiany parametrów pożyczki. W tym momencie warto przypomnieć zapis z umowy:

„Domyślnie parametry te będą miały wartość podaną podczas rejestracji. Pożyczkobiorca może je zmienić, za co pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.”

 1. Po wybraniu ostatecznych parametrów pożyczki oraz wyrażeniu zgody na weryfikację w BIK oraz biurach informacji gospodarczych umowa zostaje zawarta, a konto Klienta utworzone (przypominam, że za utrzymanie konta pobierana jest miesięczne opłata).
 2. Potwierdzenie tożsamości pożyczkobiorcy poprzez weryfikację adresu email oraz wykonanie przelewu weryfikacyjnego oraz sprawdzenie danych w BIG oraz BIK. Jeżeli sprawdzenie da wynik pozytywny, można korzystać z przyznanego limitu, jeżeli negatywny, umowa ulega rozwiązaniu.

Trochę niepokojąco wyglądają zapisy dotyczące oceny zdolności kredytowej. Pierwszy można potraktować jako ciekawostkę. Brzmi on bowiem tak:

euroloan ocena zdolności

euroloan.pl

Nie wiadomo o co mi chodzi? A no o to, że, zgodnie z zapisami tego samego regulaminu, ocena zdolności kredytowej dokonywana jest przed sprawdzeniem bazy BIK oraz BIGów.

Dalej jest już jednak trochę mniej śmiesznie.

euroloan zapytania

euroloan.pl

Sprawdzanie Klienta w BIG oraz BIK co 30 dni to już przegięcie. Nasuwa się pytanie czy jest to robione jako zapytanie monitorujące, czy jako nowe zapytanie. Jeżeli to drugie, to radzę omijać Euroloan szerokim łukiem.

Ponieważ opisane w regulaminie proces zawierania umowy jest mało logiczny ( zwłaszcza te zapisy dotyczące oceny zdolności) zerknąłem jak wygląda to w praktyce…

I wygląda to tak, że regulamin żyje swoim życiem i nie ma zbyt dużo wspólnego z rzeczywistością. Podczas wnioskowania o pożyczkę już w pierwszym kroku m.in. wyraża się zgodę na na sprawdzenie w BIGach oraz BIK, a już na pewno nie wybiera się parametrów limitu, takich jak dzień spłaty czy kwota minimalnej spłaty. Na kolejny etapie podaje się dane, które, jak rozumiem, mają służyć do oceny zdolności.

euroloan podaj dane

euroloan.pl

Powyższa grafika to tylko wycinek ekranu widocznego na tym etapie. Całość wygląda tak

euroloan wez pożyczkę

euroloan.pl

Pojawia się również możliwość wzięcia pożyczki Euroloan Express. Z ciekawości, nie wypełniając danych dot. rodziny, mieszkania, pracy itp, kliknąłem „Weź pożyczkę” i …

euroloan dostałem limit

euroloan.pl

Przypominam, że jesteśmy przed sprawdzeniem jakichkolwiek danych w BIK oraz BIGach. Dane które podałem we wniosku również są mało warte (PESEL, seria i numer dowodu osobistego oraz numer konta stworzone w generatorach). I pyk: 800 zł limitu. Widać więc, że te „limity” to zwykła ściema. Oczywiście poniżej jest informacja, że ma on charakter wstępny, ale tak naprawdę nie ma on żadnego charakteru. Jest fikcyjny, tak samo jak dane, które podałem w trakcie wnioskowania.

Kwota minimalna to już zupełna bzdura: 376 zł przy limicie 800 zł. Umowa przypominam na czas nieokreślony oraz opłata za ewentualną zmianę kwoty minimalnej. Ale to nie wszystko. Poniżej do pobrania są dokumenty, które na tym etapie trzeba zaakceptować (m.in. formularz informacyjny oraz tabela opłat).

Tabela opłat do której link znajduje się pod parametrami limitu wygląda tak:

euroloan tabela opłat

euroloan.pl

Ale to nic, ponieważ jest również formularz informacyjny oraz wzór umowy pożyczki. I okazuje się, że tabela przygotowana jako załącznik do umowy zmieniła nieco swoją postać. Część danych została po prostu określona w ramach prezentowanych wcześniej przedziałów, ale też okazuje się, że za zmniejszenie limitu jednak jest prowizja w wysokości 4%. Albo jest nieudolnie zaprezentowany brak takiej prowizji:

euroloan opłaty z umowy

euroloan.pl

Powyżej prezentuję celowo nieco szerszy zakres danych, niż te, o których wspomniałem. Znajdują się tutaj wspominane już opłaty za pisemne upomnienia w przypadku opóźnienia w spłacie. Jak widać są bezpłatne. W tym momencie muszę jednak zwrócić uwagę na zapis w formularzu informacyjnym:

euroloan opłaty formularz

euroloan.pl

Różnica jest dość istotna.Ten tryb to, jak widać jedna wielka ściema. Sprawdziłem jeszcze czy coś się zmieni gdy wypełnię dodatkowe dane dot. stanu cywilnego, pracy itp. W tym trybie wymagane są rzeczywiście dane, na podstawie których przynajmniej wstępnie można ocenić czyjąś zdolność kredytową ( kwota kredytu pozostała do spłaty, wysokość raty, koszty utrzymania, wynagrodzenie, informacje o posiadanych innych zobowiązaniach oraz o sumie rat. Itp.). Efekt?

euroloan decyzja rozszerzona

euroloan.pl

Limit jest wyższy. Ale czy faktycznie wynika on z jakichś realnie wykonanych obliczeń? Nie wiem. Kwota minimalna nadal pozostała jak jakimś abstrakcyjnym poziomie. Zerknąłem jeszcze jak wygląda treść umowy, formularz informacyjny oraz dostępność tabeli opłat. Ta ostatnia nadal jest niedostępna. Zmniejszyła się prowizja od wypłaty środków (do poziomu 20%), jednak rozbieżność co do kwoty opłaty za upomnienie jest nadal taka sama.

euroloan różnice

euroloan.pl

Kolejny krok w procesie wnioskowania to przelew weryfikacyjny. Nie wykonuję go oczywiście.

Szczerze przyznam, że miał to być szybki wpis z opisem oferty, ale wyszło dość obszernie. Niestety nie z powodu zachwytów na produktem, ale z powodu żenady jaką oferuje Euroloan. Myślę, że serwis, pod względem prezentowanych praktyk, można postawić w jednym szeregu z Credy czy Kasomatem. Towarzystwo bynajmniej niezbyt doborowe.

Serwis pozostawiam oczywiście ostatecznie do indywidualnej oceny, choć nie powiem żebym polecał. Jakość tej oferty powinna sugerować na jakim poziomie usługi świadczy Euroloan. Może również wyjaśniać dlaczego Finowie są tacy zamknięci w sobie. Raczej nie ma się czym chwalić.

View Comments (4)

4 Comments

 1. rafal

  Czerwiec 21, 2018 at 9:33 pm

  Świetny artykuł. Będę polecał. Szkoda, że nie przeczytałem w odpowiednim czasie. A wszystkich szukających wyjścia z tarapatów ostrzegam przed firmą parabankową EUROLOAN z Warszawy – odradzam jakiekolwiek związki z nimi. Jakiekolwiek negocjacje po podpisaniu umowy z góry skazane na porażkę. Jeśli powinie Ci się noga, znaczy niższe dochody miesięczne niż przewidywałeś i nie będzie Cie stać na pokrycie pełnej raty to nie masz szans na obniżenie raty i wydłużenie okresu spłaty, zapomnij. Po trzech niepełnych wpłatach windykacja! Chore opłaty za każdą oczywistą czynność i nawet za posiadanie konta w ich serwisie internetowym 60 zł miesięcznie!!! Kontakt jedynie z panienką obsługującą telefon, nie wiadomo kto jest jej przełożonym. Niekompetencja i niekonsekwencja w przekazywaniu informacji. Raz twierdzą, że nie obowiązuje ich ustawa o kredytach konsumenckich a innym razem, że nie udzielają kredytów tylko „limity”. Tragedia. Nigdy więcej EUROLOAN. Zdecydowanie odradzam, ta firma żeruje na niewiedzy ludzi którzy i tak mają już problemy. Może w końcu ktoś się nimi zajmie.
  A wszystkich szukających wyjścia z tarapatów ostrzegam przed firmą parabankową EUROLOAN z Warszawy – odradzam jakiekolwiek związki z nimi. Jakiekolwiek negocjacje po podpisaniu umowy z góry skazane na porażkę. Jeśli powinie Ci się noga, znaczy niższe dochody miesięczne niż przewidywałeś i nie będzie Cie stać na pokrycie pełnej raty to nie masz szans na obniżenie raty i wydłużenie okresu spłaty, zapomnij. Po trzech niepełnych wpłatach windykacja! Chore opłaty za każdą oczywistą czynność i nawet za posiadanie konta w ich serwisie internetowym 60 zł miesięcznie!!! Kontakt jedynie z panienką obsługującą telefon, nie wiadomo kto jest jej przełożonym. Niekompetencja i niekonsekwencja w przekazywaniu informacji. Raz twierdzą, że nie obowiązuje ich ustawa o kredytach konsumenckich a innym razem, że nie udzielają kredytów tylko „limity”. Tragedia. Nigdy więcej EUROLOAN. Zdecydowanie odradzam, ta firma żeruje na niewiedzy ludzi którzy i tak mają już problemy. Może w końcu ktoś się nimi zajmie.

 2. Piotr

  Czerwiec 16, 2017 at 10:43 am

  Czy ja wiem, czy są aż tacy zamknięci w sobie? Oferta nic specjalnego, ale znam kilku finów i są to całkiem towarzyscy ludzie, chociaż może to po prostu wyjątki :P

 3. Bojanowski Maciej

  Czerwiec 13, 2017 at 7:24 am

  Według mnie też ta oferta nie jest jedną z najlepszych, więc na pewno się na nią nie skuszę.

  • Finron

   Czerwiec 13, 2017 at 6:01 pm

   „nie jest jedną z najlepszych” to bardzo powściągliwa ocena :)

Leave a Reply

Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Finansowanie

More in Finansowanie

glowna2

Gwarantowany bon wakacyjny i szansa na samochód urodzinowy od Vivusa.

FinronLipiec 4, 2017
glowna

Pozwól sobie na Superfotelik.

FinronCzerwiec 19, 2017
glowna

Tańsze wakacje z Vivusem. Naprawdę.

FinronMaj 21, 2017

Footer

Copyrights 2015. All rights reserved

Copyright © 2014 Top News Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.