Finansowanie

Emonero.pl – chwilówki również mogą być społecznościowe.

emonero.pl
Emonero.pl – chwilówki również mogą być społecznościowe.

Pożyczki społecznościowe zaistniały na blogu przy okazji prezentowania serwisu Kokos, jako platformy do inwestowania środków. Wspominałem również o Capital Club – serwisie typu social lending stworzonego dla firm. Dziś przyjrzę się nowemu graczowi na tym rynku – serwisowi Emonero.

To, co zwraca szczególną uwagę w modelu działania serwisu to:

– z perspektywy pożyczkobiorcy: czas, w jakim można otrzymać środki. Serwis wskazuje, że może to być nawet 15 minut,

– z perspektywy pożyczkodawcy-inwestora: system dzielenia wpłaconych środków oraz ich automatycznego inwestowania w pożyczki.

Zobaczmy zatem jak wyglądają szczegóły wspomnianego modelu.

Grafika na głównej stronie serwisu wskazuje, że pożyczyć można maksymalnie 4000 zł, z tym, że kwota pierwszej pożyczki może wynieść maksymalnie 1600 zł. Pieniądze, bez względu na kwotę, pożyczyć można maksymalnie na 30 dni. Co ciekawe, na koszt pierwszej pożyczki składa się wyłącznie prowizja portalu.

Pierwsza pożyczka

emonero.pl

Jeśli dobrze rozumuję, przy dużej porcji pecha, możesz nie zarabiać na udzielanych przez siebie pożyczkach (przynajmniej w początkowej fazie). Jak to? A no tak, że możliwe jest, teoretycznie oczywiście, że wszystkie zainwestowane przez Ciebie środki, w pierwszej kolejności trafią do nowych użytkowników serwisu. Oznacza to, że we wszystkich tych pożyczkach jedynym kosztem dla pożyczkobiorcy jest prowizja serwisu. Tak więc zarabia tylko serwis. Tutaj również chcę zwrócić uwagę na dużą wpadkę na początek znajomości z serwisem:

Pożyczka za darmo

emonero.pl

Pierwsza pożyczka za darmo to znak rozpoznawczy firm pożyczkowych. Tam jednak za darmo oznacza rzeczywiście za darmo, oczywiście zazwyczaj pod warunkiem terminowej spłaty. Tutaj jednak za darmo oznacza za 5%. Zaczyna się kiepsko.

Pobieżne przejrzenie strony przynosi również ciekawe, ogólne informacje na temat zasad współpracy z pożyczkodawcami. Poza wspomnianym już systemem automatycznego inwestowania środków (choć trzeba przyznać, że wspomniany już Kokos również oferuje taką usługę w postaci automatu inwestycyjnego) jest również możliwość odsprzedania niespłacanej pożyczki. Jest również, tajemnicza jak na razie, informacja o 90 dniowym okresie, w jakim środki wpłacone na indywidualne konto w serwisie, będą mogły być przeznaczone na udzielanie pożyczek.

Wskazane są również bazy, które posłużą do weryfikacji wiarygodności osoby wnioskującej o pożyczkę (jest tutaj BIG InfoMonitor, KRD oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej) oraz dość optymistyczne założenie dotyczące niezawodności przyjętego modelu inwestowania środków.

mikropożyczki

emonero.pl

Tak różowo oczywiście nie ma. Zakładając, że udzielisz 10 pożyczek po 10 zł każda, a zakładany zysk z każdej z nich wyniesie 10% (choć serwis wskazuje na przewidywany zysk w wysokości 9,1%), wystarczy, że niespłacona zostanie jedna abyś nie odnotował żadnego zysku z całego portfela swoich pożyczek. Ba, będziesz 1% na minusie. Oczywiście to duże uproszczenie, ale na pewno lepiej obrazuje ryzyko takiej formy inwestowania, niż uśmiechnięty ludek na stronie serwisu.

Wiadomo już co nieco na temat serwisu. Najwyższa pora żeby wszystkie te informacje zweryfikować oraz szczegółowo pisać na podstawie dokumentów regulujących działalność serwisu. Na początek regulamin…

Pierwsza, dobra według mnie, informacja, to fakt, że właściciel serwisu nie pochodzi z jakichś wyspach dziewiczych czy innych prestiżowych lokalizacji, które zaprezentował kiedyś Credy ze swoim niespotykanym prezentem. Jest to polską spółka, choć trzeba zauważyć, że młoda. Na stronie znajduje się zresztą informacja, że serwis pożyczek udziela od 17. września.

Emonero

emonero.pl

Pierwszą ciekawą informacją jest fakt, że maksymalna kwota, jaka może zostać zainwestowana w jedną pożyczkę wynosi 40 zł i nazywana jest mikropożyczką.

mikropożyczka

emonero.pl

Mając na uwadze, że inwestowania odbywa się automatycznie i całkowicie poza kontrolą pożyczkodawcy, to dobrze, że została wprowadzona graniczna, stosunkowo niewielka kwota przeznaczona na inwestycję w jedną pożyczkę. Pozwoli to na uniknięcie inwestycji całej kwoty w jedną, niespłaconą pożyczkę. Z perspektywy pożyczkobiorców, przynajmniej w początkowej fazie działania serwisu, może to jednak oznaczać problem z uzyskaniem wyższej kwoty pożyczki. Mimo, że suma kwot wpłaconych przez inwestorów w serwisie spokojnie mogłaby pokryć wnioskowane kwoty pożyczek, to suma kwot mikropożyczek już może nie wystarczyć.

Aby skorzystać z dobrodziejstw serwisu, oczywiście konieczna jest rejestracja. Przebiega ona dwuetapowo:

– pierwszy etap to podanie podstawowych danych do założenie w serwisie Karty użytkownika,

– drugi do uzupełnienie danych oraz wykonanie przelewu weryfikacyjnego, potwierdzającego dane wpisane podczas rejestracji w serwisie. Nie przechodziłem procesu rejestracji, jednak z tekstu w serwisie Cashless wynika, że serwis obecnie współpracuje jedynie z dwoma Bankami (PKO BP oraz Pekao). Dodatkowo przelew weryfikacyjny nie jest wykonywany przy pomocy płatności pay by link, co również nieco utrudni życie zainteresowanym rejestracją w serwisie.

Dopiero po zakończeniu obu etapów rejestracji możliwe jest zaciąganie oraz udzielanie pożyczek. A zatem…

Minimalna kwota od jakiej można rozpocząć przygodę z inwestowaniem za pośrednictwem Emonero to 100 zł. Maksymalnie wpłacić można 4000 zł. Co ciekawe, serwis zastrzegł, że wpłaty we wspomnianym przedziale dokonać można wyłącznie raz roku. Wszelkie wpłaty niespełniające wspomnianych warunków będą zwracane nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.

wpłata emonero

emonero.pl

I tutaj znów przywołam wspomniany tekst:

(…)Może nim zostać każdy, kto ma nieco wolnych środków, a konkretnie min. 100 zł i maksymalnie 4 tys. zł. Skąd te limity, zwłaszcza ten maksymalny? eMonero chwali się, że odrobił lekcję z zakresu regulacji i wykładni sądów. Dzięki temu górnemu limitowi osoba, która udziela pożyczki za pośrednictwem eMonero, może być spokojna, że przez wymiar sprawiedliwości nie zostanie posądzona o prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganych zgód. 4 tys. zł ma bowiem być kwotą, która nie pozwala na pokrycie kosztów prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, więc nikt nie ma podstaw do zarzucenia pożyczkodawcy, że prowadzi w sposób niedozwolony firmę (…). (Cashless.pl)

Szczerze przyznaję, że nie znam żadnego wyroku sądu, który wskazywałby, że fakt prowadzenia działalności uzależniony jest od tego, czy owa działalność jest zyskowna. Ale jeżeli taki wyrok istnieje, chętnie się z nim zapoznam.

Wyjaśnia się również, wspomniany już przeze mnie, 90-dniowy okres na zainwestowanie środków. Otóż, część środków, która nie zostanie zainwestowana w pożyczki w ciągu 90 dni od ich wpłaty, zostanie zwrócona na rachunek, z którego zostały wpłacone. Przypominam, że  serwis nie dopuszcza dopłat w trakcie trwania roku.

90dni emonero

emonero.pl

Wpłacona do serwisu kwota dzielona jest następnie na części, które w kolejnym kroku zamienione zostaną we wspomnianą już mikropożyczkę. W zależności od wpłaconej kwoty, mikropożyczki mogą przyjąć różną wartość, zgodnie z poniższym:

podział środków emonero

emonero.pl

Serwis umieścił oczywiście w regulaminie odpowiednie zastrzeżenia, które warto mieć zawsze  z tyłu głowy.

emonero zastrzeżenie

emonero.pl

W przypadku wnioskowania o pożyczkę w serwisie, pożyczkobiorcy zostaje przydzielony limit (mniejszy od wnioskowanego bądź równy mu). Na przyznaną kwotę pożyczki składały się będą mikropożyczki ze środków wpłaconych do serwisu przez inwestorów. Serwis wskazuje również, że „wyselekcjonuje” pożyczkodawców, od których pozyskane zostaną środki na udzielenie pożyczki. Jak rozumiem, selekcja będzie polegała na takim dopasowaniu mikropożyczek, aby możliwe było udzielenie wnioskowanej kwoty (w związku z różną wielkością mikropożyczek od poszczególnych inwestorów).

Kwota o jaką można wnioskować w serwisie to od 100 do 4200 zł. Wspomniałem wcześniej, że maksymalna kwota pożyczki o jaką można zawnioskować to 4000 zł. I tak w rzeczywistości jest. Dodatkowe 200 zł to kwota prowizji dla serwisu. Powiększa ona kwotę pożyczki, ale finalnie, do kieszeni wnioskodawcy trafia 4000 zł.

Dalej pojawia się wzmianka dotycząca „selekcji” pożyczkodawców.

selekcja emonero

emonero.pl

Środki z tytułu otrzymanej pożyczki przekazywano są do pożyczkobiorcy w terminie do dwóch dni roboczych od daty zawarcia umowy (na głównej stronie oczywiście jest „nawet 15 minut” choć biorąc pod uwagę wspomniany fakt współpracy obecnie z tylko dwoma bankami, obietnica może być trudna do zrealizowania).

Okazuje się, że w trakcie trwania pożyczki możliwe jest dobranie dodatkowej kwoty, w ramach przyznanego limitu, a także przesunięcie terminu jej spłaty, czyli znów nawiązanie do praktyk z firm pożyczkowych.

emonero przesunięcie i dobranie

emonero.pl

I tu przyznaję, że nie rozumiem, jak, przesuwając termin spłaty o maksymalnie 30 dni, można doprowadzić do sytuacji kiedy termin ten będzie oddalony o więcej niż 60 dni od dnia dokonywania przedłużenia. Ktoś ma jakiś pomysł ?

Dobranie dodatkowej kwoty pożyczki możliwe jest to przy skorzystaniu ze środków od nowych inwestorów lub tych, którzy udzielili pierwotnej pożyczki.

emonero dobranie

emonero.pl

Co do zasady spłata pożyczek odbywa się za pośrednictwem serwisu (przy czym środki pożyczkodawców wypłacane są tylko raz w miesiącu). Co ciekawe, dopuszczona jest również możliwość spłaty należności z tytułu udzielanych pożyczek…poza serwisem. W takiej sytuacji istnieje jednak konieczność poinformowania o tym fakcie w formie aktu notarialnego lub dokumentu podpisanego cyfrowo.

emonero spłata poza serwisem

emonero.pl

Oczywiście skorzystanie z tej furtki nie zwalnia pożyczkodawcy z obowiązku wywiązania się ze zobowiązań względem serwisu, w zakresie opłat związanych z pośrednictwem w udzieleniu pożyczki oraz jej spłaty. Serwis zastrzega sobie prawo do ewentualnego ściągnięcia należnych sobie prowizji z innych wpłat dokonywanych przez pożyczkobiorców lub ze środków przeznaczonych na inwestycje w pożyczki.

emonero.pl

emonero.pl

Na koniec regulaminu pozostaje tabela opłat i prowizji. Mając na uwadze praktyki Kasomatu, trzeba docenić, że jest ogólnodostępna.

Jak zatem wyglądają koszty ?

opłaty emonero

opracowanie własne

Jak widać opłat jest sporo. Podstawowo, czyli prowizja związana z udzieleniem pożyczki to 5% dla serwisu w dniu wypłaty pożyczki, oraz 15% w dniu spłaty (dzielone po równo między serwisu a pożyczkodawcą). Łącznie 20%, czyli tyle samo ile na dzień dobry wynosi prowizja w Kokosie po ostatnich zmianach. Z tą jednak różnicą, że Kokos dodatkowo przygotował niższe prowizje dla użytkowników, którzy wykazują się już pozytywną historią spłat w serwisie.

A co w sytuacji gdy pożyczka nie zostanie spłacona? Bez wątpienia pozostanie smutek po straconych pieniądzach. Zgodnie z regulaminem, Emonero oferuje w takiej sytuacji możliwość odkupienia od pożyczkodawcy niespłaconej pożyczki poprzez zawarcie umowy cesji wierzytelności. Stosowną zgodę można wyrazić już na etapie rejestracji w serwisie. Uwaga jednak: w takiej sytuacji jest się zobowiązanym do tego, aby w okresie od 60. dnia po dniu wymagalności zwrotu pożyczki, nie później niż do 75. dnia po dniu wymagalności, zawrzeć wspomnianą umowę cesji. Ewentualna rezygnacja z tej opcji możliwa jest przed upływem 60 dnia od dnia wymagalności pożyczki i odnosić się może do wszystkich pożyczek, ich części lub konkretnej pożyczki. Cena, jaką serwis płaci za nabycie wierzytelności jest stała i wynosi 20% kwoty udostępnionej przez pożyczkodawcę, a więc jest to raczej forma minimalizacji strat.

Będę śledził losy serwisu. Wydaje się, że kluczowe będzie dla niego szybkie pozyskanie inwestorów, których środki zaspokoją zapotrzebowanie pożyczkobiorców.  A Ty jak oceniasz taki model działania serwisów social lending ?

Aktualizacja:Zobacz odpowiedzi serwisu na wątpliwości pojawiające się w moim wpisie.

Uważasz tekst za wartościowy? Podziel się nim.

like-finron

View Comments (7)

7 Comments

 1. Krzysztof

  Maj 27, 2017 at 4:40 pm

  Cześć Finron!
  Wracam do tematu emonero, który kiedyś rozpocząłeś. Monitoruję branżę i widzę, że coś zaczyna się dziać. Taka trochę uberyzacja w finansach się robi. Ostatnio widziałem, że emonero zostało wybrane do najlepszych startupow w 2017 ale ciezko powiedziec jakie byly kryteria. Byłem na Europejskich Targach Gospodarczych w Katowicach gdzie wystawiali sie i widzialem tez konkurencje ktora wchodzi na polski rynek (z Bułgarii). Czyli coś się dzieje w branży. Słyszałem też, że niektóre banki przyglądają się sprawie bo chciałyby wejść na ten rynek. Co o tym myślisz? Będą tworzyć konkurencyjne platformy pożyczek p2p?

  • Finron

   Maj 28, 2017 at 6:21 pm

   Do tego, że dostali jakąś nagrodę nie przywiązywałbym szczególnej uwagi ( choć również nie słyszałem o tym i nie wiem jakie kryteria zadecydowały). Być może chodzi o to: http://www.estartupdays.eu/2017/pl/start-up-challenge/161/
   Co do samego rynku, nie będę udawał jakiegoś wielkiego znawcy, ale uważam, że jest potencjał do rozwoju. Trzeba tylko żeby pojawił się ktoś duży, albo z dobrym pomysłem na promocję. Skoro ludzie są skłonni płacić słono w Vivusach, Wongach itp. to na pewno przeszkodą nie jest tutaj cena. Inwestorzy pewnie również się znajdą. Raczej wiele osób po prostu nie wie, że może pożyczyć bezpiecznie pieniądze od jakiegoś obcego człowieka. Z drugiej jednak strony chyba Lendico wycofało się z Polski w związku z jakością spłat ( chyba na ich stronie widziałem taki komunikat kiedyś, ale niestety nie zapisałem go nigdzie, a teraz już nie ma dostępu do strony). Czy banki w to wejdą? Sami sobie zrobiliby konkurencję więc nie sądzę ;)

 2. Krzysztof

  Listopad 15, 2016 at 6:06 pm

  Tak czytam tego bloga i mam jedno przemyślenie. Moim zdaniem wszystko będzie szło w kierunku społeczności. Zarówno taki emonero.pl jak i kokos.pl czy nawet vivus.pl w przyszłości będą przejmowały coraz więcej w sektorze finansów. Ludzie przestają ufać instytucjom. Zrzeszają się w grupy. Myślę, że banki w przyszłości nie będą funkcjonowały w obecnej formie. Coraz więcej jest platform społecznościowych, wyspecjalizowanych, dla wąskich grup. Również usługi finansowe będą się „socjalizować” prędzej czy później. Nie zdziwię się jak branża chwilówek w przyszłości będzie przejmowała rynek i stworzy pierwsze banki społecznościowe. Bardziej przejrzyste i przyjazne niż obecne banki. I do tego online. Wierzę, że tak będzie. Już wszystko idzie w tym kierunku. Potrzeba tylko regulacji prawnych. Założyłbym się o dobry trunek, że w ciągu 5-7 lat powstanie w Polsce Bank społecznościowy online :). Ktoś podejmuje wyzwanie? :)

  • Finron

   Listopad 15, 2016 at 6:51 pm

   Oby tylko ten pierwiastek „społecznościowy” nie zaczął być po prostu obowiązkowym, marketingowym dodatkiem. Tak jak teraz wszystko musi być innowacyjne, smart, fit itp, często nie tworząc żadnych wartości dodanych i związek z wartościami, o których wspomniałem kończąc na komunikacie reklamowym. Dziś nawet, w kontekście komentarza do wyników wyborów w USA, przeczytałem świetny tekst w Bussines Insider (http://businessinsider.com.pl/technologie/firmy/dolina-krzemowa-trump-katastrofa-dla-innowacji/bhxln1z), w którym przytoczono w jaki sposób Dolina Krzemowa straciła kontakt z rzeczywistością. Zachęcam do przeczytania tekstu :)
   Piszesz o bankach społecznościowych – właśnie niektóre z nich upadają. Mowa o SKOKach. Idea niegdyś słuszna została przekształcona w zwykły, pozbawiony idei, z której wyrósł, biznes. Ale na pewno nowe pokolenie zmusi Banki, i ogólnie branżę finansową, do zmiany przynajmniej w komunikacji, a mam nadzieję, że również w podejściu do Klienta.

   • Krzysztof

    Listopad 16, 2016 at 8:06 am

    Masz rację. Zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Ważne aby pojawiła się konkurencja bo będzie to z korzyścią dla konsumentów (miejmy nadzieję).
    Dzięki za artykuł!

 3. Jarek Lipka

  Listopad 12, 2016 at 11:24 am

  Dobrze że rynek się rozwija i wchodzą kolejne firmy. Moim zdaniem społecznościówki to fajna alternatywa i przyszłość. eMONERO ma pewnie parę rzeczy do poprawienia, ale im więcej będzie młodych firm i będziemy im wskazywać jako użytkownicy co mają poprawić tym większa szansa że doczekamy się na naszym rynku naprawdę fajnej oferty. Tutaj widać, że firma nie ściemnia, wszystko mają jasne i opisane – wchodzisz, albo nie wchodzisz, ale wiesz W CO wchodzisz. Na pewno plusem dla wielu klientów jest też tu mix – że społęcznościówka, ale że szybko są pieniądze. MInusem jak dla mnie – że nie mozna wpłacić więcej niż 4 tys. nawet gdy się już do serwisu całkiem przekonam. Jeśli jednak to dla mojego dobra – to doceniam że serwis pomyslał o tym, żebym nie miał kłopotów zamiast mnie kusić większym doinwestowaniem po którym musiałbym potem sam zamiatać.

  • Finron

   Listopad 13, 2016 at 2:48 pm

   Zgadzam się w zupełności z tym, że pożyczki społecznościowe do ciekawa alternatywa. Trzymam kciuki za wszystkie firmy, które będą rozwijały ten segment. Trzeba je jednak obserwować i piętnować naganne praktyki, aby nie doprowadzić do sytuacji takiej, jaka ma obecnie miejsce na rynku pożyczkowym – nie brakuje niestety przykładów rodem z dzikiego zachodu, o czym również wspominam na tym blogu. Wiadomo, że każda firma, czy to pożyczkowa, czy zajmująca się social lending, powstaje po to, aby zarabiać pieniądze. Powinna to jednak robić z poszanowaniem prawa i ogólnych zasad współżycia społecznego. Ci, którzy tego nie robią, w mojej ocenie powinni być bezwzględnie karani i eliminowani z rynku.

Leave a Reply

Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Finansowanie

More in Finansowanie

glowna2

Gwarantowany bon wakacyjny i szansa na samochód urodzinowy od Vivusa.

FinronLipiec 4, 2017
glowna

Pozwól sobie na Superfotelik.

FinronCzerwiec 19, 2017
glowa

Euroloan. To dlatego Finowie są tacy zamknięci w sobie?

FinronCzerwiec 12, 2017

Footer

Copyrights 2015. All rights reserved

Copyright © 2014 Top News Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.